Goigs a Sant Josep

Sant Josep

Puig vos sou Sant sens igual,
Y de Deu lo mes amát,
Siaunos, Joseph, advocat,
En esta vida mortal.
...
Anna y Joaquim volguéren
Fos llur Filla vostra Esposa,
La mes santa y mes hermosa
Que los setgles conegueren;
Per ditxosos se tingueren
De tenir un Gendre tal.

En la vida exercitareu
Lo offici de Fuster,
A Jesus Deu verdader
Ab fatiga sustentareu,
A la Esposa alimentareu
Companyera Virginal.
...
No tingáu, Joseph, espant,
A vos l'Angel proferia,
Que lo Prenyat de María
Es obra del Esperit Sant;
Sonch vostre consol tant,
Com se admira cosa tal.
...Sant Josep, en unes rajoles d'un pati de Castelldaura (Premià de Dalt)

Comentaris