Goigs a sant Vidal màrtir. Fornells de la Selva (Gironès, Girona)

Sant Vidal, màrtir

Puig sou Martir del Señor
y ab Deu tan poderós;
Gloriós martir San Vidal,
pregau per los pecadors.

Vostre martiri sagrát
vos meresqué ab Deu tan,
que en la Iglesia triunfan
ab gran goig sou collocat;
intercedint ab lo increat
y umplint al Mon de favors.
...
Pues Fornells sempre adora
postrát la vostre reliquia,
vostre santedát supliquia
per son be en tota hora:
mostraus ser son protector
en temps tant calamitós:
Gloriós...Font: Manel Callao al bloc L'aventura gogística

Sants Vidal i Cugat, patrons de Fornells, en una clau de volta de l'església.
Foto: pedresdegirona.com, on hi ha molts més detalls de l'església de Fornells.

Església parroquial de sant Cugat de Fornells

L'església de Fornells de la Selva. Foto: Josep Maria.

Comentaris