dilluns, 13 d’agost de 2012

Cobles a Sant Josep d'Arimatea, deixeble de nostre Senyor Jesucrist

Sant Josep d'Arimatea, es commemora
el dia 17 de març
Noble varó de Judea
Que á Jesus heu soterrat,
¡Oh Josep d'Arimatea!
Llohem vostra caritat.

Dalt la montanya deicida
Penjava encara en la creu
L'adorable fill de Deu
Desfigurat y sens vida:
Contempla ànima afligida
De Jesus lo trist estat.
...
Josep lo mes decidit
Digué á la Verge ¿qué fem?
Puix perill aquí correm
Enterremlo desseguit:
Y ella ab lo cor afligit
Entregà á son Fill amat.
...
¡Oh Josep varó eccel-lent!
De cor bó y caritatiu,
Que a Jesucrist sepel-liu
Tant pia y honrosament:
Caritat tant eminent
En lo cel, Deu ha premiat.
...
Esser soterrat volgué
Lo Senyor dintre un hort vostre,
Per mostrans, que lo cor nostre
Per rebre'l, un hort deu sé;
Hont s'hi respiri l'alé
De virtut y pietat.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada