Goigs a la Mare de Déu dels Dolors. Tossa de Mar (La Selva, Girona)

Mare de Déu dels Dolors
Puig sou Mare dolorosa
dolça Esposa,
pregau per los pecadors
Verge i Mare dels Dolors.
...
En est poble se esmera
y prospera
vostra Congregació
mostrant la devoció
ab que espera
en vostra protecció
baix vostre amparo reposa
dolça Esposa,
Pregau...

Puig vostres dolors son cosa
molt Llustrosa,
Pregau...
Comentaris