Goigs a sants Just i Pastor. Sant Just Desvern (Baix Llobregat, Barcelona)


Ínclits nois, qui en tendra edat
fóreu de tan gran valor:
O Sant Just i Sant Pastor,
protegiu nostre veïnat.
...
Des del cel, herois Germans,
nostres pregàries oïu;
bondadosos beneïu
els vostres parroquians,
i feu que una eternitat
logrem de glòria i honor.Sants Just i Pastor

Cantém tots devotament
del martiri lo rigor;
patiren innocentment,
Nostres sants, Just, y Pastor.

Lo seu pare sant Vidal
en sa patria de Alcalá,
pera guardarlos de mal
al Jesus los incliná;
Y las lletras aprenent,
las deixan ab esplendor:
patiren innocentment...
...
Pues diu Just á son germá,
no obstánt de ser lo petít,
Pastor: no temes Daciá,
per mes, que tinga appetít;
De posarnosen torment,
que nons falta lo Señor:
patiren innocentment...

Al que Pastor respongué:
dius be Just, y tindrás guañ
en avisarme; perque
te juro serte compañ;
Al martiri, que realment
passarém ab tot vigor:
patiren innocentment...
...
Gosaus de vostra innocencia
ab Jesu-Crist, Deu etern:
y alcansáu tota clemencia
al vostre poble Desvern;
Guardaulo, y enterament
de llamps, pedras, y temblor:
patiren innocentment...
Parròquia de sant Just Desvern

Comentaris