Goigs als Quatre Sants Màrtirs de Girona: Germà, Just, Paulí i Sici. La Pera (Baix Empordà, Girona)

Germà, Just, Paulí y Cici,
Mártirs Benaventurats,
en la Cort del Rey de gloria,
siau nostres Advocats.


Vostre ditxós naixament
fou en lo Lloch de La Pera,
y vostre convertiment
á nostra Lley verdadera:
De la qual en gran manera
restareu enamorats.

Fustérs y Mestres de Casas
foreu en vostres Oficis,
obras de talla y rasas
eran vostres exercicis:
Apartantvos de tots vicis
vivieu molt recatats.
...
De La Pera aquet poblet,
y altres de son rededor,
Sant Martí, Flassá, Mollet,
Corsá, Monells y Ultramort
Ab humilitat de cor;
Sent de ells sempre venerats.
Martyrs, puix vostra virtut
Tant pot ab Deu soberá,
Pregau per nostra salut
Just, Paulí, Assici y Germá.
...
Foreu iguals en la fé,
Bè, com fills de dos germans
Y per ser grans cristians
Sempre en vosaltres cresqué;
En la Pera y Corsá
Resplandi llur gran virtut.
...
Gerona será ditxosa
Y per lo mon celebrada
Sols perqué va ser regada
Ab vostra sanch preciosa:
La Bisbal també ho será
Puix que tal part l'hi ha cabut.

Puix lo Rey del cel vos fá
Participants de la gloria
Teniunos en la memoria
Just, Pauli, Assici y Germá.


Relleu del segle XV, a la Plaça del Vi de Girona,
amb els Quatre Sants Màrtirs de Girona.
Abans eren celebrats el 31 de maig i actualment el 2 de juny.

Arqueta del s. XIV a la Catedral de Girona dels Quatres Sants Màrtirs de Girona

Parròquia de sant Isidor de La Pera, on es veneren aquests sants.
Segons la tradició aquests màrtirs van néixer a La Pera i van morir a Girona (Gironès, Girona)

.

Comentaris