Goigs als Sants Innocents. Ferran (La Segarra, Lleida)

Els Sants Innocents

Flors dels Martyrs exellents,
y de Christo defensors:
siáu nostres Protectors
gloriosos Sants Innocents.

Sou la Victima primera
per Christo sacrificada;
y vostra sanch derramada
fóu de la Fe primavera:
de Deu gustosos presents,
fruyts madurs, y encara flors.

Lo Rey Herodes malvat
ventse burlat dels tres Reys,
traspassa totas las lleys
per matar al Rey, que ha nat:
pensa lograr sos intents
ab mil morts plenas de horrórs.
...
Ditxos Poble de Ferrán,
que una Reliquia sagrada
de estos Infants tens guardada,
y li donas culto gran:
per ella dels Elements,
y del Cel haurás favors.
...
Als Sants Martyrs Innocents
quen's afavoreixen tant:
venerem devots, y atents
ab un cor pur, net, y Sant.


El poble de Ferran, al municipi d'Estaràs (La Segarra)

Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat Aguilera amb lletra molt semblant, però no estan dedicats al poble de Ferran.

Comentaris