Goigs a sant Baldiri. Galliners (Plà de l'Estany, Girona)

Sant Baldiri

Puix teniu tanta virtut
devant de Deu poderós:
pregáu per nostre salut
Sant Baldiri Gloriós.

Per la gracia del Senyor
foreu elegit Prelát,
y rebut ab gran Amór,
en Nimas noble Ciutat,
coneixent vostre virtut,
y zel de Deu fervorós.
...
De Gallinés en lo terme
obráu molta maravella
per estár allá fundada
la vostra Santa Capella
als queus visitan en ella
los alcansáu molts favors.

Al malalt que está perdut,
de la vida perillós
alcansauli la salut
Sant Baldiri Gloriós.
L'antiga ermita de sant Baldiri a Galliners està en estat ruïnós.
La imatge 
del sant es troba avui a l'església parroquial.
Més fotos d'aquesta ermita antiga (fetes a l'agost 2012)

Parròquia de sant Julià de Galliners

Parròquia de sant Julià de Galliners

Comentaris