Salve, Reina del cel. Ave Regina caelorum


Ave, Regína cælórum,
ave, Dómina angelórum,
salve, radix, salve, porta,
ex qua mundo lux est orta.

Gaude, Virgo gloriósa,
super omnes speciósa;
vale, o valde decóra,
et pro nobis Christum exóra.

---

Salve, Reina del cel,
salve, Senyora dels àngels,
salve, arrel sagrada, salve, porta santa,
d'on va sortir la llum del món.

Gaudiu, Verge Maria,
la més bella de totes,
i pregueu el Crist
per nosaltres.


Aquest himne a la Mare de Déu és una de les possibilitats a resar al final de les Completes, en la Litúrgia de les Hores.

Comentaris