Himne a l'Assumpció de Maria, de la Litúrgia de les Hores

L'Assumpció de la Mare de Déu

Heu acomplert el curs
de la terrena ruta
i us en pugeu al cel,
Mare de Déu, Assumpta.

Ja no hi podrà res més
la mort, cos impassible.
Superna agilitat
us duu a la llum divina.

Arriba al cel la pols
del món, glorificada:
amb vós, com amb Jesús,
hi entrava petja humana.

Al Pare etern, honor,
i al Fill que vós ens dúieu,
també a l'Esperit Sant,
i, amb ells, a vós, Assumpta.
Amén.

Santa Maria de Pineda al Camí dels Degotalls de Montserrat

Comentaris