Alma Redemptoris Mater. Mare Santa del Redemptor

Mare de Déu de la Font de Manlleu a la façana de la
Catedral de Vic

Alma Redemptóris Mater,
quæ pérvia cæli porta manes,
et stella maris,
succúrre cadénti,
súrgere qui curat, pópulo;

tu quæ genuísti, natúra miránte,
tuum sanctum Genitórem,
Virgo prius ac postérius,
Gabriélis ab ore
sumens illud Ave,
peccatórum miserére.

---

Mare Santa del Redemptor,
porta del cel sempre oberta,
estrella del mar,
socorreu el poble caigut,
que vol aixecar-se de les seves culpes.

Vós, que rebéreu la salutació de Gabriel,
i, Verge sempre, infantàreu
el vostre Creador,
per un miracle que tota la naturalesa admira,
tingueu pietat de nosaltres.


Comentaris