Goigs a Sant Pau

Sant Pau

Puix que en alta Hierarquía
sou dignament exalsát:
siáu nostre amparo, y guia
Sant Pau, Apostol sagrát.

Quant Vos à Damasco anáreu
à Christians conquistar,
per lo camí encontráreu
als quins te tots de salvar:
Vehent vostra valentía
del cavall vos ha llansát;
siáu nostre amparo, y guia
Sant Pau, Apostol sagrát.
...
A Jesus vau invocar,
sent ja lo cap separát,
per hont restá molt clar
ser lo Cel collocát:
Y puix al qui en Vos confia
sempre havéu remediát;
siáu nostre amparo, y guia
Sant Pau, Apostol sagrát.

Puix contra tot mal de Espalma
sou singular advocat;
siáu nostre amparo, y guia
Sant Pau, Apostol sagrát.


Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.Quadre de sant Pau a Castelldaura (Premià de Dalt)

Sant Pau a la façana de la Catedral de Girona
Foto: Narcís Viñolas Puig

Comentaris