El Virolai, un himne a la Mare de Déu de Montserrat

Mare de Déu de Montserrat
al Santuari de Montferri (Alt Camp)

Rosa d'abril, Morena de la serra,
de Montserrat estel:
il·lumineu la catalana terra,
guieu-nos cap al Cel.

Amb serra d'or els angelets serraren
eixos turons per fer-vos un palau.
Reina del Cel que els Serafins baixaren,
deu-nos abric dins vostre mantell blau.

Alba naixent d'estrelles coronada,
Ciutat de Déu que somnià David,
a vostres peus la lluna s’és posada,
el sol sos raigs vos dóna per vestit.

Dels catalans sempre sereu Princesa,
dels espanyols Estrella d'Orient,
sigueu pels bons pilar de fortalesa,
pels pecadors el port de salvament.

Doneu consol a qui la pàtria enyora
sens veure mai els cims de Montserrat;
en terra i mar oïu a qui us implora,
torneu a Déu els cors que l’han deixat.

Mística Font de l’aigua de la vida,
rageu del Cel al cor de mon país;
dons i virtuts deixeu-li per florida;
feu-ne, si us plau, el vostre paradís.

Ditxosos ulls, Maria, els que us vegen!
ditxós el cor que s’obri a vostra llum!
Roser del Cel, que els serafins voltegen,
a ma oració doneu vostre perfum.

Cedre gentil, del Líbano corona,
Arbre d'encens, Palmera de Sion,
el fruit sagrat que vostre amor ens dóna
és Jesucrist, el Redemptor del món.

Amb vostre nom comença nostra història
i és Montserrat el nostre Sinaí:
sien per tots l’escala de la glòria
eixos penyals coberts de romaní.

Rosa d'abril, Morena de la serra,
de Montserrat estel:
il·lumineu la catalana terra,
guieu-nos cap al Cel.

Música de J. RodoredaEscolania de Montserrat

Informació de la lletra i de la música del
Virolai de Montserrat


Font: Biblioteca de Catalunya

Font: Biblioteca de Catalunya

Font: Biblioteca de Catalunya

Font: Biblioteca de Catalunya

Font: Biblioteca de Catalunya


Edició de l'Associació Reparadora de Pius IXè de Barcelona. Any 1936.
Amb música de Mariàn Mayral. Font: Biblioteca de Catalunya.

Edició de l'Associació Reparadora de Pius IXè de Barcelona. Any 1936.
Amb música de Mariàn Mayral. Font: Biblioteca de Catalunya.

Música no tan coneguda de R. Escofet, O.S.B.

Extret del Bloc d'Antoni Sàbat Aguilera


La Mare de Déu de Montserrat és la compatrona dels "Amics dels Goigs" i ho celebren a l'església barcelonina de Sant Eugeni I i a la de Sant Just i Pastor. Vegeu algunes edicions que n'han fet del Virolai en aquest enllaç...


Comentaris