Goigs a la Mare de Déu del Patrocini. Cornudella de Montsant (Priorat, Tarragona).

GOIGS PROPIS, Y NOUS Á MAJOR DEVOCIÓ de una Sagrada Imatge de Maria Santíssima, que ab la sortejada invocació de son poderós PATROCINI, se venera, colocada en una capelleta, en la Iglesia Parroquial de la Vila de Cornudella del Arquebisbat de Tarragona; y se celebra cada any tal Particular Festa en lo segon Diumenge del mes de Novembre, ab Indulgencia Plenaria, que a tots los que habent Confessat y Combregat assistirán a la Missa Major, concedí ya lo Santíssim Pare Alejandro VII en lo any 1656.

Antiga imatge de la Mare de Déu del Patrocini de Cornudella de Montsant

Ja que Deu aten tota-hora
La vostra gran protecció;
Patrocinaunos Senyora
En qualsevol ocasió.

Ningú podrá ponderar,
Lo ques vostre PATROCINI,
Ab tant Superior domini
Per los devots amparar:
Si Deu no sab may negar
Res de vostra petició.
...
Aquesta Vila aqui anys há,
A vostra Imatge venera,
Que al Altar major ans era
Senyala encara ab sa mà:
Pues quant se li renová,
No tingué lloch altra acció.
...
Pues que sou la Protectora
De aquesta gran Població;
Patrocinaunos Senyora
En qualsevol ocasió.

Font: Agustí Esteve i Orozco de Nájar

Font: Agustí Esteve i Orozco de Nájar

Font: Agustí Esteve i Orozco de Nájar - Mediateca de Montpeller.

Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.

Església de Santa Maria de Cornudella de Montsant.
Foto: Cosetano.


Comentaris