Virolai a la Mare de Déu de Montserrat compatrona dels Amics dels Goigs. Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

VIROLAI A LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT PATRONA DE CATALUNYA, COMPATRONA DELS AMICS DELS GOIGS I VENERADA A L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT EUGENI I, PAPA, SITUADA AL CARRER COMTE BORRELL, 303, DE BARCELONA.

Mare de Déu de Montserrat
Virolai a la Mare de Déu de Montserrat

Rosa d'abril, Morena de la serra,
de Montserrat estel:
il·lumineu la catalana terra,
guieu-nos cap al Cel.

Amb serra d'or els angelets serraren
eixos turons per fer-vos un palau.
Reina del Cel que els Serafins baixaren,
deu-nos abric dins vostre mantell blau.
...
Edició per la parròquia de Sants Just i Pastor


Mare de Déu de Montserrat a l'església de Sant Eugeni Papa, de Barcelona
Foto: Jose Campoy

Església parroquial de Sant Eugeni I Papa
Foto: Jordi Ferrer


Comentaris