Goigs a sant Sabas

GOIGS DEL GLORIÓS SANT SABAS ABAT. QUE SE CELEBRA LO DIA 5 DE DESEMBRE.

Sant Sabas de Mutalasca, abat. 

Puig que sou tant piadós,
dirigiu l'anima mia:
Oiu al que ab Vos confia
Sant Sabas molt gloriós.

En Capadocia nasquereu
de pares ab nobles blasons,
y devotas oracions
sent infant sempre ya fereu:
comensareu vida pia
per ser home molt ditjós.
...
Defensor gran de la fé
heu estat anomenat,
y socorro Deu ha dat
á aquell que vos prega be:
per Vos ausili se envia
al que está necessitat.

De mort santa victoriós
fill estimat de Maria:
Oiu al que en Vos confia
Sant Sabas molt gloriós..

Comentaris