Goigs d'acció de gràcies a la Mare de Déu dels Socors. Agramunt (Urgell, Lleida).

ACLAMACIÓ A MARIA SANTISSIMA DEL SOCÒS EN ACCIÒ DE GRACIAS.

Mare de Déu del Socòs, o dels Socors.

Sacratissima Maria
de afligits consoladora,
gracias vos donàm Senyora
causa de nostra alegria.

Agramunt sempre ditxòs
quant vostra Imatge trobà,
en lo punt la anomenà
Verge, y Mare del Socòs:
vent que sou socorredora
desdel part à la agonía.
...
Y puix ab vostre costat
los de Agramunt venturosos,
en aquest mon son ditxosos
en tot quant han demanat
feu que al Cel Divina Aurora,
tingàm vostra companyia.

Bellissima Emperadora
de quant Deu ha fet, y cria,
gracias vos donàm Senyora
causa de nostra alegria.

Edició del 1793. Font: Biblioteca de Catalunya.

Edició del 1747. Font: Biblioteca de Catalunya.

Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona

Mare de Déu dels Socors, d'Agramunt.
Foto de Jaume Ignasi Argiles.

Església de Santa Maria d'Agramunt.
Hi ha dues capelles dedicades a la Mare de Déu dels Socors,
una en el temple parroquial de Santa Maria i una altra
en una capella prop del riu Sió.

Comentaris