Oració a Jesús, maltractat en la Passió.

ORACIÓ, EN LA QUAL ES SALUDEN LES PRINCIPALS PARTS DEL COS SACRATÍSSIM DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST.

Jesús davallat de la Creu. Catedral de Còrdova. Foto: Josep Maria.

Déu vos salve, Cap de Nostre Senyor Jesucrist, que no obstant d'ésser temut de totes les potestats, volguéreu per mi ésser coronat d'espines, i percudit d'una canya.
Déu vos salve, formosíssima Cara, per mi escopida i bufetejada.
Déu vos salve, Ulls benigníssims, negats per mi en llàgrimes.
Déu vos salve, Boca mel·líflua, i Gargamella suavíssima, mortificada per mi amb fel i vinagre.
Déu vos salve, orelles nobilíssimes, molestades per mi amb tantes contumèlies i oprobis.
Déu vos salve, Coll humil percudit, i Dors santíssim per mi cruelment assotat.
Déu vos salve, venerables Mans, i Braços estesos per mi en la Creu.
Déu vos salve, Cor i Pit sacratíssims, conturbats per mi en la Passió.
Déu vos salve, Costat gloriós, obert amb la llança d'un soldat.
Déu vos salve, Genolls sagrats, tantes vegades doblats per fer oració a l'Etern Pare per tot lo llinatge humà.
Déu vos salve, Peus adorables, traspassats amb claus per mon amor.
Déu vos salve, Cos misteriós, posat per mi en la Creu, lligat, mort i sepultat.
Déu vos salve, Sang preciosa, per tot lo món tan abundantment derramada.
Déu vos salve, Ànima Santíssima, encomanada en la Creu a mans de l'Etern Pare.
Unit amb la qual recomanació, us encomano, Bon Jesús, avui i tots els dies, la mia ànima, la mia vida, mon cor, i mon cos, tots los sentits, i obres mies; a tots los amics benefactors i parents meus: a les ànimes del Purgatori, i en especial de mos pares, germans, de tots mos amics i enemics, perquè vos digneu patrocinar-nos, deslliurar-nos i defensar-nos de tots nostres enemics, visibles i invisibles, ara i per sempre.
Amén.

—Extret d'un devocionari editat a Manresa de l'any 1806—

.

Comentaris