Lletania a nostre Senyor Jesucrist, sacerdot i víctima

Jesucrist Sacerdot
Mosaic a Ràvena, s. VI

Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat.
Crist, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat.
Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat.
Crist, oïu-nos. Crist, oïu-nos.
Crist, escolteu-nos. Crist, escolteu-nos.

    - R. Tingueu pietat de nosaltres.
Déu, Pare celestial,
Déu, Fill Redemptor del món.
Déu, Esperit Sant.
Santa Trinitat, un sol Déu.
Jesús, sacerdot i víctima.
Jesús, sacerdot per sempre segons l’orde de Melquisedec.
Jesús, sacerdot que Déu envià per a evangelitzar els pobres.
Jesús, sacerdot que en el darrer sopar instituíreu el sacrifici de la nova aliança.
Jesús, sacerdot, que viviu per sempre intercedint per nosaltres.
Jesús, pontífex a qui el Pare ungí amb l’Esperit Sant.
Jesús, pontífex triat d’entre els homes.
Jesús, pontífex constituït a favor dels homes.
Jesús, pontífex de la nostra fe.
Jesús, pontífex de glòria més alta que la de Moisès.
Jesús, pontífex del veritable tabernacle.
Jesús, pontífex dels béns futurs.
Jesús, pontífex sant, innocent i sense pecat.
Jesús, pontífex fidel i misericordiós.
Jesús, pontífex diví i ple de zel per les ànimes.
Jesús, pontífex d’eterna perfecció.
Jesús, pontífex que per la vostra sang obríreu el cel.
Jesús, pontífex que ens vau ensenyar un camí nou.
Jesús, pontífex que ens vau estimar i vau rentar els nostres pecats amb la vostra sang.
Jesús, pontífex que us lliuràreu a Déu com a hòstia d’oblació.
Jesús, hòstia de Déu i dels homes.
Jesús, hòstia santa i immaculada.
Jesús, hòstia agradable.
Jesús, hòstia pacífica.
Jesús, hòstia de propiciació i de lloança.
Jesús,hòstia de reconciliació i de pau.
Jesús, hòstia per a arribar a Déu amb tota confiança.
Jesús, hòstia vivent per sempre.

    - R. Sigueu-nos propici.
Tingueu compassió de nosaltres.
Jesús, escolteu-nos.

    - R. Allibereu-nos, Jesús.
De perdre la vocació al ministeri sacerdotal.
Del pecat de sacrilegi.
Dels pensaments impurs.
De l’amor a les riqueses.
De l’indigne exercici del ministeri.
De l’amor al món i a les seves vanitats.
De la indigna celebració dels vostres misteris.

    - R. Us preguem, que ens escolteu.
Pel vostre etern sacerdoci.
Per la santa unció amb què vau ser consagrat sacerdot per Déu Pare.
Pel vostre esperit sacerdotal.
Pel ministeri amb què vau glorificar el vostre Pare.
Pel vostre sacrifici cruent fet una vegada per sempre.
Pel vostre sacrifici renovat cada dia als altars.
Per aquella vostra potestat amb què vós revestiu invisiblement els vostres sacerdots.
Perquè conserveu en la fe catòlica tots els sacerdots del món.
Perquè els sacerdots pasturin el ramat segons el vostre cor.
Perquè els ompliu del vostre esperit sacerdotal.
Perquè els llavis sacerdotals proclamin la vostra ciència.
Perquè envieu obrers que fidelment conreïn les vostres messes.
Perquè us digneu multiplicar els dispensadors dels vostres misteris.
Perquè perseverin sempre en la vostra voluntat.
Perquè perseverin en el seu ministeri amb docilitat, siguin promptes a donar-se i constants en l’oració.
Perquè per ells es promogui el culte al Santíssim Sagrament.
Perquè els qui han estat fidels al ministeri rebin el premi etern.

Anyell de Déu, que lleveu el pecat món. Tingueu pietat de nosaltres.
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món. Escolteu-nos, Senyor.
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món. Tingueu pietat de nosaltres.

Jesús, sacerdot. Oïu-nos.
Jesús, sacerdot etern. Escolteu-nos.

Preguem:
Oh Déu, santificador i guia de la vostra Església, susciteu en ella, mitjançant el vostre Esperit, idonis i fidels dispensadors dels vostres misteris, perquè, sota la vostra protecció, amb el seu ministeri i amb l’exemple, acompanyin tots els cristians pel camí de la salvació. Per Crist Senyor nostre. Amén.

O bé:
Oh Déu
que vau manar escollir Saule i Bernabé d’entre aquells deixebles que pregaven i dejunaven per al ministeri pel qual vós els vau escollir; feu ara el mateix en el cor de l’Església orant i manifesta, vós que coneixeu els cors d’aquells que heu elegit per a l’obra del ministeri. Per Crist Senyor nostre. Amén.

.

Comentaris