Goigs del Sant Crist de Vilanova de Meià (Noguera, Lleida).

GOIGS DEL SANT CRIST DE VILANOVA DE MEIÀ (BISBAT D'URGELL).


Vós sou lo consol i guia
d'aquesta Vila i veïnat,
Jesucrist, Fill de Maria,
en Vilanova adorat.

Los favors se'ns comuniquen
des d'aqueix Arbre Sagrat;
nostres cors, vostra bondat
amb agraïment publiquen;
los prodigis testifiquen
tot l'amor que ens heu mostrat.
...
Tenim molta experiència
que en temps de consternació,
recorrent amb devoció
a la vostra gran clemència;
la més forta i greu dolència
bon remei sempre ha trobat.
...
Siau lo consol i guia
d'aquesta Vila i veïnat,
Jesucrist, Fill de Maria,
en Vilanova adorat.El sant Crist de l'església parroquial de Sant Salvador abans que fos destruïda en la persecució religiosa del 1936-39. Foto: Josep Salvany i Blanc.
Església parroquial de Sant Salvador de Vilanova de Meià.
Foto: PMRMaeyaert.


Comentaris