Goigs a sant Romà el Melode

GOIGS EN LLOANÇA DEL PARE SANT ROMÀ EL MELODE. LA SEVA FESTA: L'1 D'OCTUBRE.

Sant Romà el Melode
fou un dels més importants himnògrafs grecs (segle V-VI)

Clara veu, gentil cimera
que us corona un cor fervent:
Quin alè de primavera
ve per vós de l'Orient.

Com goixava la pau pia!
Quin esplet de sants, mai vist!
També Síria floria
regalant perfum de Crist:
de tan bona sementera
sou bellíssim ornament.
...
A incessant doxologia
i al dictat de l'Esperit
heu pouat la melodia
de tants d'himnes que heu escrit.
De la vall a la cinglera
vibra encara un so d'argent.
...
Adreceu-nos la sendera
vers la Llum sense ponent:
Quin alè de primavera
ve per vós de l'Orient.


viquipèdia. Romà va escriure més de mil himnes o kontakia per a les diferents festivitats litúrgiques, dedicades a sants o sobre altres assumptes religiosos: només se'n conserven seixanta o vuitanta. Encara que avui, en la litúrgia, només se'n canta la primera estrofa, cada kontakion era un sermó poètic compost d'una quantitat de versos que anava de 18 a 30 (els ikoi), cada u amb una tornada, units per un acròstic. Quan es cantava amb una melodia original s'anomenava idiomelon.


Comentaris