Goigs als germans màrtirs sants Donacià i Rogacià

GOIS DELS INVÍCTES GERMANS MARTIRS DONACIÁ Y ROGACIÁ. LA SUA FESTA Á 24 DE MAIG. Any 1884.

Sants Donacià i Rogacià, els "infants de Nantes"

Puig en la gloria ditxosos
goseu de lo Redemptor:
socorreunos ab amor
¡oh! germans tan venturosos.

En Nantes los dos nasquereu
en la Bretanya menor,
y de joves ab ardor
uns vers cristians siguereu:
buscabau molt carinyosos
lo agradar al Criador.
...
Molt esclarescuts varons
vencedors del paganisme
aparteunos del abisme
ahont portan las tentacions,
vostres merits prodigiosos
sian lo escut salvador.
...Comentaris