Goigs a sant Guillem, duc d'Aquitània

GOIGS A LLAOR DE SANT GUILLEM, DUC D'AQUITÀNIA DE L'ORDE D'ERMITANS DE SANT AGUSTÍ. LA SEVA FESTA: EL 10 DE FEBRER*.
*Actualment es celebra el 28 de maig.

Sant Guillem d'Aquitània (Guillem I de Tolosa) rep confusions, també en el redactat dels Goigs, amb Guillem X d'Aquitània convertit per sant Bernat però no canonitzat.

Puix Déu us va redimir
del mal pecat temporal,
Oh Sant Guillem vulgueu oir
aquest nostre recital.

De jove vostra duresa
reconeguda era arreu,
i la manca de puresa
feria la Santa Creu.
Pel vostre retret retir
aparteu-nos de tot mal.
...
Amb sotana d'ermità
buscàreu un lloc desert,
per a Déu sempre alabar,
ergo sols Ell era cert.
Pel vostre retret retir
aparteu-nos de tot mal.
...Comentaris