Goigs a sant Nicolau de Tolentíno

GOIGS DEL GLORIÓS SANT NICOLAU DE TOLENTÍ CONFESSOR, DE LA ORDRE DE SANT AGUSTÍ, LA FESTA DEL QUAL CELEBRA LA IGLESIA EN LO DIA 10 DE SETEMBRE.

Sant Nicolau de Tolentino

Puig com ardent serafi
amáreu al Criador:
Siáu nostre protector
Nicolau de Tolentí.

Foreu fill de oració
de pares pobres y honrats,
per un Sant Bisbe avisats
de alcansar successió;
en Santangel se cumplí
la promesa superior.
...
Als devots vos alcansáu
favors y gracias mólt grants,
y ab vostres panellets sants
salut als malalts donáu;
sóu advocat lo més fi
dels que us invocan de cor.
...

Font: bibliogoigs


Comentaris