Goigs a sant Melitó

GOIGS EN OBSEQUI DELS SANTS MÁRTIRS DE TEBASTE MELITON Y COMPANYS. SE CELEBRA SA FESTIVITAT Á 10 DE MARS. Any 1872.

Sant Melitó, un dels Quaranta Màrtirs de Sebaste

Si ab santa perseverancia
vareu la gloria obtení,
Meliton ab grant instancia
vos demaném un sant fí.

Mentres que en el Occident
el gran Constantí n' impera
y el Cristianisme venera,
Liciní en el Orient
perseguintlo molt sangrent
d'arrel lo vol estingí.
...
Vostre mare superior
á la maternal ternesa,
vencent la naturalesa
esclama: "fill del meu cor,
"es el martiri un honor
"que la gloria fa adquirí."
...Comentaris