Goigs a la Mare de Déu de Montserrat. Catedral de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS EN LLAOR DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT VENERADA A LA SANTA ESGLÉSIA CATEDRAL BASÍLICA BARCELONINA.

Capella de la Mare de Déu de Montserrat a la Catedral de Barcelona.
Foto: Josep Maria.

Sacratíssima Senyora,
Mare del Fill Increat.
Ajudeu-nos en tothora,
Oh Reina de Montserrat.

Prou fou pura l'alegria
que tinguéreu, Verge Santa,
en aquell venturós dia
que baixà a Vós, glòria tanta.
De la Gràcia, sou l'aurora,
car, humil, us heu donat.
...
La bella catedral nostra
us guarda com joia fina.
Ací Barcelona us mostra
gran amor, Oh flor divina!
Mare de Déu, protectora,
vetlleu per tots de bon grat.

Font: Associació d'Estudis Torellonencs

Comentaris