Goigs al màrtir sant General

GOIGS EN LLAHOR DEL GLORIÓS SANT GENERAL, MÁRTIR, LA FESTA DEL QUAL SE CELEBRA EN LO DIA 14 DE SETEMBRE. COMPOSTOS PER MOSSEN PAU PARASSOLS Y PI,... COSTEJATS PER JOSEPH TRULLS... Any 1887.

Sant General

Puig lo llorer immortal
morint per Cristo héu guanyat:
De la vida en tot combat
valgáunos Sant General.

La regió cartaginesa,
en sábis y héroes famosa,
fou vostra patria ditxosa,
y allá durant l'infantesa
foreu en la lley sensual
del paganisme educat.
...
Tots los que vostra victoria
ab júbilo celebrám,
feu que imitantvos pugám
gosar de Deu en la Gloria,
y en aqueix mon de tot mal
guardéunos Mártir sagrat.

Puig en la Cort celestial
sóu del Senyor gran privat:
De la vida en tot combat
valgáunos Sant General.Comentaris