Goigs a sant Feliu patró de Xàtiva (Costera, València)

GOIGS AL GLORIOS SENT FELIU, PREBERE, Y MARTIR, PATRÒ PRINCIPAL DE LA ANTIGA XATIVA, (ARA SENT FELIP) QUI PER LOS ANYS 204 VINGUÈ AB SOS COMPAÑEROS DIAQUES ARQUILEU, Y FORTUNAT, VINGUÈ DESDE EL REGNE DE FRANCIA À PREDICAR LA FÈ DE JESU CHRIST À DITA CIUTAT.

Sant Feliu de Xàtiva que correspon al Sant Feliu de Girona o l'Africà. La seva vida manifesta alguns trets diferents segurament com a fruit de la tradició local. 

Puix à Francia aveu deixat,
y à Xativa os he veniu;
restaunos per Advocat,
vos gran Martir Sent Feliu.
...
A les Faldes del Castell
aquesta Iglesia fundareu,
y son lo efecte tan bell,
que al Poble tot batejareu:
y en eixemple que donareu,
fonc per a tots tan efectiu.
...
Molt goigòs restà el Pais
per vostra mort vitoriosa,
y els Angels del Paraìs,
ab la Anima gloriosa:
Y esta Ciutat goigosa
de que Vos la presidiu.Imatge de sant Feliu a Xàtiva representat com a diaca. Tallada cap el 1400 i policromada i daurada de nou l'any 1735. Font: seudexativa.org.

Església de Sant Feliu de Xàtiva
Foto: Joanbanjo


Comentaris