Goigs a sant Julià. Sant Julià de Lòria (Andorra).

GOIGS DEL GLORIÓS SAN JULIÁ.

Sant Julià en el retaule barroc de l'església de Sant Julià de Lòria
Retall d'una foto d'en Josep Maria

Palma de Mártir portau
corona de Confessor,
Juliá de gran clemencia,
lliuraunos de tot dolor.

En Antioquía nasquereu
de Pares molt principals
en virtuts vos adornaren,
y bens espirituals,
y tambè dels temporals
per servir nostre Senyor.
...
Una virtuosa donsella
Basilissa nomenada
Jesuchrist vos la ha donada,
à vos per muller amada,
de vos fou molt estimada
á Deu sempre donant llahors.
...
Ditjosa Vila de Loria
per tenir tal guardiá
á un Sant tan poderós,
tan insigne com Juliá;
lo qual tres títols te jà
Abat, Mártir, Confessor.

Puix teniu doblas coronas
y gosau de tots honors,
Juliá de gran clemencia
lliuraunos de tot dolor.


Retaule barroc de Sant Julià. Elaborat per Antoni Tremulles l’any 1618.
Església de Sant Julià de Lòria. Foto: Josep Maria.

Església de Sant Julià i Sant Germà de Lòria (Andorra). Foto: Joan Simon.


Comentaris