Goigs a sant Fèlix de Cantalice

GOIGS EN ALABANÇA DEL GLORIÒS SANT FELIX DE CANTALICIO, RELIGIÒS CAPUTXI DE LA ORDE DE NOSTRE SERAFICH P. S. FRANCESCH. Any 1745.

Sant Fèlix de Cantalice rebent a Jesús en braços
Es celebra el 18 de maig

Felix puix vostra virtut
en lo Cel es tan florida,
alcançaunos la salut
de Deu, y la eterna vida.

Cantalicio ha de estimar
ser vostra Patria ditxosa,
puix en ella và criar
esta flor miraculosa,
de vos Felix tan volgut
del qui la culpa avorrida.
...
Lo favor mes singular,
que de la Verge rebereu
fonch quant ella os và deixar
son Fill que en braços tinguereu,
ab gran goig, y quietut,
regalo, y gust sens medida.
...
Curau nostra ingratitut
Felix ans de la partida,
y alcançaunos la salut
de Deu, y la eterna vida.Comentaris