Goigs a sant Berenguer de Peralta

GOIGS EN LLAHOR DEL BENAVENTURAT ST. BERENGUER DE PERALTA, BISBE ELECTE DE LLEYDA Y CONFESSOR, DE LA ORDE DE PREDICADORS. SA FESTA EN 2 DE OCTUBRE. Any 1889.

Sant Berenguer de Peralta

Puig en eix mon váreu ser
de Déu fidel servidor:
Desde 'l Cel Sant Berenguer
miréunos ab ulls d'amor.

De noble familia nat
dels Peraltas d'Aragó,
en la Vila de Monsó
y de Lleyda en lo bisbat,
mólt petit ja tot enter
dáreu á Déu vostre cor.
...
En l'antiga Catedral,
hont foreu vos sepultat,
altar os fou dedicat
y prebenda clerical;
Lleyda ab afecte sencer
de Sant os tributá honor.
...
Puig gosáu d'etern plaher
rodejat de resplandor:
Desde 'l Cel Sant Berenguér
miréunos ab ulls d'amor.

Font: bibliogoigs


Comentaris