Goigs al nen màrtir sant Teodor. Sarrià a Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS DEL GLORIÓS NOY MÁRTIR SAN TEODORO VENEMERENTI QUE SE VENERA EN LA PARROQUIAL IGLESIA DE SAN VICENS DE SARRIA.

El nen màrtir sant Teodor Venemerenti
Es celebra el dia 26 de març com a segon patró de Sarrià

Vostra sanch heu derramat
Per lograr etern repós:
Teodoro, Noy ditxos,
Siau lo nostre advocat.

De casa Venemerent
Mereixéu be del Senyor,
Sent zelòs predicador
Del gran Deu omnipotent:
No tement la crueltat,
Sou un Jove valeròs.
...
Per estranyas contingencias
De Roma foreu portat
Y en est temple collocat,
Mes tot foren providencias:
Moltas gracias ha lograt,
Qui venera vostre cos.

L'alegria singular
Ab que el poble de Sarriá
Vostre cos acompanyà
En est temple y vostre altar;
Deixá ben manifestat
Que os regoneix poderós.

Com nostre segon Patró
Vos honram, ó Martir Sant:
Preservéu en tot instant
De mal esta població,
Que sos fills ha collocat
Baix vostre amparo y socós.
...

Font: bibliogoigs

Església parroquial de Sant Vicenç de Sarrià.
Foto: Ludvig14.


Comentaris