Goigs a santa Laura. Badalona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS A LLAOR DE SANTA LAURA, VERGE.

Santa Laura, verge, celebrada l'1 de juny.

Puix al Cel sou coronada
Amb eternes resplandors:
Santa Laura, benaurada,
Escolteu nostres clamors.

Per la vida que tinguereu
Sou digna de gran honor;
Puix per ella del Senyor
Esposa ser meresquereu.
I per lo que en est mon fereu
En lo Cel sou coronada.

Si de continència prova
Ho es vostra virginitat.
Cert és que gran consol troba
El qui a Vós ve esperançat
Feu que sia sempre santa
La nostra vida mortal.

Des de el Cel, Verge amorosa
Guardenos de tempestats,
De llamps, pedra, enfermetats
I de neula perillosa;
Puix sabem sou poderosa
Devant de Déu col·locada.

Nostre poble que us venera
I demana el vostre ajut
Deu-li eterna primavera
De les flors de la virtut,
Que la fe hi sigui arrelada
Per ser bons entre els millors.

Quan la mort sigui arribada
No ens negueu vostres favors:
Santa Laura, benaurada
Escolteu nostres clamors.
Comentaris