Goigs a santa Juliana

GOIGS EN LLAHOR DE STA. JULIANA VERGE Y MARTIR Y DE SES COMPANYONES. SA FESTA ES LO DIA 16 DE FEBRER. Any 1870.

Santa Juliana de Nicomèdia

Ja que de gloria inmortal
en lo cel sou coronada
siau'ns Juliana advocada
contra l' esprit infernal.

En Nicomedia nascuda
filla d' un noble senyor
pretengueus un Senador
per esposa ben volguda;
mes vos qu' á Deu os heu dada
os hi negareu formal.
...
Per ço lo poble fael
qu' os sab en tant alta gloria
no oblida vostra victoria
en tentació molt cruel;
ans ab ánima confiada
clama à vos en lo seu mal.


Talla de 1770 a Heidelberger Alstadt (Alemanya).
Foto: José Luiz

Comentaris