Goigs a sant Benet de Palerm. Vic (Osona, Barcelona).

GOIGS Y ALABANSAS DEL BEATO BENÉT DE PALERMO, VULGARMENT ANOMENAT LO SANT NEGRE: CUYA MIRACULOSA IMATGE SE VENERA EN LA CAPELLA DE SANT FRANCESCH, FORA LAS MURALLAS DE LA CIUTAT DE VICH.

Sant Benet de Palerm

Suplicám ab vots iguals
ab fe viva y gran ternura:
tingan perfeta la cura
Beato Benét, nostres mals.

A destino superior,
de Cicilia, en San-Fratelo,
nasquereu: per lo consuelo
dels queus invocan de cor:
Tants dons, favors, y senyals,
son de santedat figura.
...
Vich Ciutat molt populosa,
que devota vos venera;
de vostra protecció espera
remey, en qualsevol cosa;
en vostras plantas reals,
blasonant de estar segura.
...
Pues vostras mans lliberals,
derraman tanta dulzura;
tingan perfeta la cura,
Beato Benét, nostres mals.


Capella de Sant Francesc s'hi Moria. Suposo que els goigs es refereixen a aquesta capella o ermita. També podrien referir-se a la capella del Convent del Remei, que fou un establiment franciscà a la ciutat de Vic i s'hi venera en un altar a sant Benet de Palerm. Si algú té més certesa sobre quina capella es refereixen els goigs, agrairé m'ho faci saber.
Foto: Arnaucc.


Comentaris