Goigs a santa Apol·lònia. Monestir de Montsió a Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat, Barcelona).

GOIGS, QUE A LA FIDELISSIMA ESPOSA, CASTISSIMA VERGE, Y VALEROSISSIMA MARTYR DE JESU-CHRIST SANTA APOLLONIA SE CANTAN EN LA IGLESIA DE MONTE-SION DE RELIGIOSAS DOMINICAS DE BARCELONA, EN LA QUAL TE ERIGIDA UNA HERMOSA CAPELLA, YS GUARDA AB GRAN VENERACIÓ, PER UNIVERSAL CONSOL DE TOTS LOS DEVOTS, LA SUA SANTA RELÍQUIA.

Santa Apol·lònia

Apollónia fiel Esposa
del Rey del Cel mol amáda:
Siaunos sempre Advocada,
Verge, y Martyr gloriosa.

De la Iglesia Alexandrina
rosa nasquéreu fragránt;
Sol resplandíreu brillánt,
perla isquéreu peregrína:
De Jesu-Christ joya hermosa,
prenda la mes regalada.
...
En Monte-Sion Barcelona
vostra Relíquia venéra;
yl consól, que della espera,
sempre abundant se li dona:
Sou en extrém generosa
al punt que sou invocáda.
...
¡O Fragantissima Rosa,
al Paradís trasplantada!
Siaunos sempre Advocada,
Verge, y Martyr gloriosa.Edició del 1758. Font: Biblioteca de Catalunya.

Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat Aguilera i publicats a bibliogoigs

Monestir de Santa Maria de Montsió a Esplugues de Llobregat on hi ha la Comunitat de Monges Dominiques de Clausura. El Monestir ha passat en la història per nombroses ubicacions.
Aquests Goigs estan fets quan estaven en el Monestir de Santa Eulàlia del Camp, a Barcelona.
Foto: Jordi Ferrer.Comentaris