Oració al beat Àlvar del Portillo

El beat Àlvar del Portillo (1914-1994) rellevà a sant Josepmaria al capdavant de la Prelatura de l'Opus Dei, tingué un paper destacat al Concili Vaticà II i impulsà nombroses iniciatives socials. Va ser beatificat el 27 de setembre 2014. La seva festa és el 12 de maig, data de la seva primera comunió.

Déu Pare misericordiós, que concedíreu al beat Àlvar, bisbe, la gràcia de ser, amb l'ajut de la Mare de Déu, un pastor exemplar en el servei a l'Església i fill i successor fidelíssim de sant Josepmaria, fundador de l'Opus Dei: feu que jo sàpiga també respondre amb fidelitat a les exigències de la vocació cristiana, transformant tots els moments i les circumstàncies de la meva vida en ocasió d'estimar-vos, i de servir el Regne de Jesucrist.
Digneu-vos atorgar la canonització del beat Àlvar, i concediu-me per la seva intercessió el favor que us demano... (demaneu). Amén.

Parenostre, avemaria i glòria.


en castellà:

Dios Padre misericordioso, que concediste al beato Álvaro, obispo, la gracia de ser, con la ayuda de Santa María, pastor ejemplar en el servicio a la Iglesia y fi delísimo hijo y sucesor de san Josemaría, fundador del Opus Dei: haz que yo sepa también responder con fi delidad a las exigencias de la vocación cristiana, convirtiendo todos los momentos y circunstancias de mi vida en ocasión de amarte y de servir al Reino de Jesucristo. 
Dígnate otorgar la canonización del beato Álvaro, y concédeme por su intercesión el favor que te pido... (pídase). Así sea.

Padrenuestro, Avemaría, Gloria.

--------------

Oració pels nens al beat Ávaro del Portillo:

Jesús,
tu, que has estimat tant el beat Àlvar,
ajuda'm a estimar-te molt,
com ell et va estimar a tu,
i com va estimar la Mare de Déu i sant Josep.

Beat Àlvar,
ajuda'm a creure els pares i professors.
Ajuda'm a portar-me bé
amb els meus germans i els meus amics.

Ajuda'm a estudiar molt,
també quan no en tinc ganes,
i a servir els altres.

(Resa ara el parenostre) Pare nostre, que esteu en el cel...


en castellà:

Jesús,
Tú que tanto amaste al beato Álvaro:
ayúdame a quererte mucho,
como él te quiso a Tí,
a la Virgen María y a san José.

Don Álvaro:
Ayúdame a ser obediente a mis padres y profesores.
Ayúdame a portarme bien
con mis hermanos y mis amigos.

Ayúdame a estudiar mucho
también cuando no tenga ganas,
y a ser muy generoso con los demás.
(Ahora reza el Padrenuestro) Padre nuestro, que estás en el cielo...

.

Comentaris