Goigs a santa Escolàstica. Santanyí (Mallorca).

GOIGS A LLAOR DE SANTA ESCOLÀSTICA QUE ES VENERA AL PUIG DE CONSOLACIÓ DE SANTANYÍ.

Santa Escolàstica

Veniu, cor alt, i cantau
goigs a una verge fidel.
Té Escolàstica la clau
de les fontanes del cel.

Nesquereu del mateix si,
abraçada a Sant Benet,
com la neu s'abraça al fred
i l'alegria amb el vi.
Sant i Santa: bresca i mel;
nasquent amor predicau.
Té Escolàstica la clau
de les fontanes del cel.
...
Santanyí vos ha invocat
quan per manca de saó
al vostre altar ha pujat
dalt de Consolació.
Damunt el Puig destriau
la boira del Mont Carmel.
...


Santuari de la Consolació on es venera a santa Escolàstica. Al municipi de Santanyí, al Migjorn de Mallorca, en un puig proper a S'Alqueria Blanca. El diumenge més proper al 10 de febrer es celebra una Missa i s'invoca a santa Escolàstica, advocada per a la pluja. Molta gent té la costum de pujar caminant al santuari.
Foto: David Robertson.

Retaule de santa Escolàstica patrona de la pluja, un bé escàs en aquestes terres. El retaule data de 1646 i el seu estil barroc queda patent en la profusió de flors i àngels que presenta, així com en la gran petxina que el corona.
Foto: Pere Duran.


Comentaris