Oració a l'Àngel de la Guarda

Àngel de la Guarda
Figura de Bronces Madrid

El camí d'aquesta vida
és camí ben perdedor,
amb tenebres de mentida
i entrebancs de passió.
  
Oh bon Àngel de la Guarda,
jo el faré sense basarda,
puix que et tinc per companyó.

Obeint el teu guiatge,
amb tes ales per dosser,
mon feixuc pelegrinatge
se'm faria ben lleuger.

 Oh bon Àngel de la Guarda,
ton ajut mai no s'atarda
quan mon prec a Tu se'n ve.

Al pregon de ma animeta
ta veu sempre fes sentir
que em designa, dolça i neta,
de mon viure l'alt destí.

 Oh bon Àngel de la Guarda,
l'enemic, si irat m'esguarda,
llança'l, llança'l lluny de mi!

Si sóc feble i miserable
i el combat és llarg i dur
contra Món, Carn i Diable,
del triomf estic segur:

  Oh bon Àngel de la Guarda,
no es sent l'ànima covarda,
car li dónes força Tu!

De ma vida transitòria
quan el curs s'haurà acabat,
per menar-me a l'alta Glòria
Tu seràs al meu costat.
  
Oh bon Àngel de la Guarda,
el moment massa que tarda
d'assolir la llibertat!

(P. Jaume Garcia i Estragués. Gener del 1946)

.

Comentaris