Goigs a Santa Maria. Patrona de Rubió (Anoia, Barcelona)

Retaule de Santa Maria
Església de Rubió
Retall d'una foto de Carles Paredes Lanau
Puig al Cel sou gran Senyora
Y Mare del fill Eternal:
De Rubió sou Patrona,
Deslliuraunos de tot mal.
...
Lo primer goig que sentireu
Estant en oraciò
Com del Angel vos ohireu
Ave plena del Senyor;
Ab tant celestial nova
Se encarná aquell fill tant gran.
...
Puig al cel sou donadora
Aqui tots vos dámanam,
De Rubió sou Patrona,
Deslliuraunos de tot mal.


Església de Santa Maria de Rubió
Foto: web de l'Ajuntament de Rubió
Arribada al poble de Rubió
Foto: Conèixer Catalunya

Comentaris