Goigs a l'Assumpció de la Mare de Déu. Patrona de Balsareny (Bages, Barcelona)

GOIGS DE LA GLORIOSA ASSUMPCIÓ DE LA REINA DELS ÀNGELS. PATRONA DE BALSARENY.

L'Assumpció de la Mare de Déu

O dels cels Emperadora,
En qui Balsareny confía:
Siau nostra protectora,
Reina dels Angels María.

Vos que tinguèreu tal fi
De vida, que aparaguè
Que no fou mort, antes bè
Un rapto de amor diví:
Ara y de la mort en la hora
Siau nostra llum y guia.
...
Ara puig sentada estau
Al costat del mateix Deu,
Mare, que tot ho podeu,
Nostres clamors escoltau:
De Balsareny queus adora
Mostrauvos ser Mare pia.
...
Puig may se ha perdut, Senyora,
Lo poble que en Vos confía:
Siau nostra protectora,
Reina dels Angels, Maria.


Oh dels Cels Emperadora
Reina dels Angels, Maria
Siau Patrona i Senyora
De Balsareny Mare pia.

Església parroquial de Santa Maria de Balsareny
Foto: web de l'Ajuntament de BalsarenyComentaris