Goigs a la Mare de Déu Assumpta. Orfes (Pla de l'Estany, Girona)

GOIGS Á NOSTRA SRA. DE LA ASSUMPCIÓ, PATRONA TITULAR DE LA PARROQUIA DE OFANS, BISBAT DE GERONA.


Cantarém ab alegria
vostres goigs Verge sagrada;
Ajudeunos, ó Maria,
de la Assumpció intitulada.

Goigs fou gran cuant Deu lo Pare
devallá ab los Angels Sants,
amostrantvos digna Mare
aquells seus bens triunfants;
ahont fent gran melodía
del Etern sou visitada.
...
Arribant vos en la Gloria
tot lo Cel se vá admirar,
en lo trono de victoria
meresquereu triunfar;
del Fill que tant vos volía,
foreu allí abrassada.
...
De Orfans sou la Patrona
y vostra ma soberana,
tots favors y gracias dona
á la Parroquia que mana;
est Poble de nit y dia
queda en vos confiada.

Puix de Jesus Mare mia
y dels Sants sou estimada;
Ajudeunos, ó Maria,
de la Assumpció intitulada.


Església parroquial de Santa Maria d'Orfes
Foto: Vulcano

Comentaris