Goigs a Sant Marçal, bisbe. Montseny (Vallès Oriental, Barcelona)

Sant Marçal

Bisbe Sant y Confessor
Puix de Deu sou tan amát;
Sant Marsal donau favor
Al quius pren per Advocát.

En Sant Pere y Sant Esteva,
Tinguereu Mestre y parent,
Per qual saber seus entera
Dels mysteris cabalment:
Las virtuts y zel ardent
Habeu de'ells sempre imitát.
...
De la Iglesia antigua gosa,
Dedicada á vostre nom,
La Montanya tan ditxosa
De Monseny, hont va tothom:
Lo malalt, sa pobre, y prohom,
Y del Rey la Majestat.
...
Contra de la pestilencia
Sou amparo y defensor,
Desviau tota dolencia
Al quius crida de bon cor,
Puix vos té per protector,
Sia de Vos amparat.

Puix que del Etern Senyor,
Vos mirám tan exaltat:
Sant Marsal donau favor
Al quius pren per Advocát.

Font: Associació d'Estudis Torellonencs

Font: Bloc Quin Goig de Romànic!

Imatge de sant Marçal a la seva capella del Montseny
Foto: Rosa M Manonellas Félix

Ermita romànica de sant Marçal. Es troba als límits de les comarques del Vallès Oriental i La Selva (municipi d'Arbúcies), a 1093 m. d'alçada i des d'on comença una bonica excursió al Matagalls i a Les Agudes del Montseny. Molt propera a l'ermita hi ha la Font Bona (o Font de Sant Marçal), on neix el riu Tordera (o La Tordera).
Foto i més informació: Conéixer Catalunya

Interior de l'ermita de Sant Marçal
Foto: Àngela Llop

Comentaris