Goigs a l'Assumpció de la Mare de Déu. Seu de Manresa (Bages, Barcelona)

GOIGS A N. SRA. EN LO TRIUNFANT MISTERI DE SA GLORIOSA ASSUMPCIÓ, QUE SE VENERA EN LA IGLESIA DE LA SEU DE MANRESA.

L'Assumpció de la Mare de Déu amb tots els sants. Pintura d'Antoni de Viladomat a la Seu de Manresa. Foto: Josep Maria.

Vostra Assumpció Senyora,
Tots cantám ab alegria:
Siaunos desde aquest dia
En lo Cel gran Protectora.

O Jerusalem dichosa,
O santa Ciutat de Deu,
Vuy es quant ta gloria veu
Del jardí la millor rosa!
Maria es la flor hermosa,
Que á tot lo cel enamora.
...
Aquesta Ciutat agrahida
A las gracias que ha rebut,
Tindrá sempre per tribut
Honrarvos tota la vida;
Vos seréu sa Prelegida,
Sa advocada y defensora.

Puig sou Mare de Esperansa,
Y de tots benefactora:
Repetim ab confiansa
Siau nostra Protectora.


Mare de Déu en el portal romànic de la Seu de Manresa
Foto: Àngela Llop

Interior de la Seu de Manresa. Foto: Josep Maria.

Mare de Déu en el portal romànic de la Seu de Manresa

Comentaris