Himne de peregrinació de l'Arxiprestat de Banyoles al Collell

ANY MARIÀ (1954). PEREGRINACIÓ DE L'ARXIPRESTAT DE BANYOLES AL COLLELL. DIA 7 DE JUNY.

Mare de Déu del Collell

Marxem en Romeria
Entussiasmats i alegres
Cantant cançons sortides
cançons sortides
Del fons de nostres cors.

Veurem com la Patrona
D'eix tros de nostra terra
Ens reb amoroseta
Dins de son niu de flors.

Alegria tinguem tots,
si tinguem tots,
Que al Collell hem arribat:
Oferim-li nostres cors,
si nostres cors,
Bo i cantant-li un himne sant,
un himne sant,
un himne sant.

La Garrotxa tota entera
Us aclama per Patrona,
I de cors fidels corona
Ve a posar a vostres peus.

Tot un poble us demana,
Reina i Mare d'eixa serra,
Que obtingueu pau en la terra
Que escolteu als bons romeus;
Que escolteu als bons romeus,
sí als bons romeus,
Que escolteu als bons romeus,
als bons romeus.
A LA IMMACULADA
Sou Verge Immaculada,
La gran Reina i Senyora,
Dels fills, que tan us aiman
que tan us aiman
Sieu sempre'l consol.

Vos sou de nostre Espanya
Brillant sol del mig dia:
Sou l'iris de bonança
Pels pobres pecadors.

Alegrem els nostres cors,
sí nostres cors,
Abrandats de fe i amor:
Aixequem els nostres fronts
els nostres fronts
I esperem el seu consol,
el seu consol,
el seu consol.

Si Pius Nou ne declara
Que sous Verge Immaculada;
Pius Dotze us canta encara
Himnes de glòria immortal.

I el poble fidel us aclama
En el pla, vall i la serra...
Vetlleu, Mare, nostra terra,
I porteu-nos cap al cel,
sí cap al cel,
I porteu-nos cap al cel,
cal al cel...

Comentaris