Goigs a l'Assumpció de la Mare de Déu. Vilabertran (Alt Empordà, Girona)

GOIGS QUES' CANTAN EN LA OCTAVA DE LA ASSUMPCIÓ DE MARÍA SANTÍSSIMA, EN LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE VILABERTRAN, BISBAT DE GERONA.

L'Assumpció de la Mare de Déu

Puix regnáu sobre los Sants
excellent y vencedora,
per los vostres Goigs tant grans,
daunos prest remey Senyora.

Remediáu per l' Goig primer
del Arcangel Gabriel,
remediáu en nostra presa
miráu nostre mal cruel:
Remediáu ab vostres mans
puix lo Fill tant vos honora.
...
Remediáu per ser Assumpta
en lo Cel ab gran honor,
remediáu puix tant conjuncta
sou ab Deu nostre Senyor:
Remediáu los nostres danys
que tenim de cada hora.

Remediáu, y dau descans
als Devots que vos adoran,
per los vostres Goigs tant grans,
daunos prest remey Senyora.


Monestir de Santa Maria de Vilabertran.
Foto: Josep Maria.

Mare de Déu de Vilabertran. Foto: Josep Maria.

Mare de Déu de Vilabertran
Foto: Ramon de Cal Benido

Interior de Santa Maria de Vilabertran i imatge de la Mare de Déu
Foto: Josep Renalias

Comentaris