Himne de pelegrinatge a la Mare de Déu del Collell. Vilademuls (Pla de l'Estany, Girona)

HIMNE DE LA BARONÍA DE VILADEMULS DEDICAT Á NOSTRA SENYORA DEL COLLELL EN EL CUMPLIMENT DEL VOT Ó PROMESA DE VISITARLA EN CADA ANYADA.

El passat 29 de setembre també Vilademuls va fer la Romeria a la Mare de Déu del Collell.
Més detalls d'aquesta romeria a la web d'Amics del Collell.

¡Vehins de la Baronía,
Aném junts cap al Collell,
Per saludá á María,
Com 's fá desd' el temps vell!

Desd' antich la Baronía
Va cumplint lo bon consell,
D'acudirne á María,
En son Palau del Collell.
...
Ab gran goix sempre esperém
Eixa molt grata jornada.
¡Demostrém altre vegada,
Que ab María confiém

Tres sigles ja n' han passat
Del vot qu' es feu, ó promesa.
¡Cal probar ab gran fermesa,
Qu' es vol cumplir lo vot pactat!

Pactaren nostres passats
Eixa anada á lo Collell;
Trobantse necesitats
Hi trobaren lo remey.
...
De bon cor vos saludam ¡oh Verge santa!
De bon cor á vos vením en Romería,
Os supliquém per la vostra bondat tanta,
Aculliu de Vilademuls la Baronía.
Salve Reyna excel·lent y sobirana.
...
¡Ab Deu, ó Verge aimada!
De aquest poble adorada,
Donaunos franca entrada,
En vostre cor fidel.
¡Siau nostre refugi,
Lo nostre nort y guía,
Afins que algún día,
Vos alabém al cel.


Segons una tradició, mentre la gent ballava en una festa de Bàscara, va caure un corb mort al mig de la multitud i va infectar tota la contrada de la pesta bubònica. A Besalú va causar 120 víctimes i a Banyoles, 200 (en aquella data Banyoles tenia 3.000 habitants). Això succeïa l'any 1652. L'any següent la malaltia va delmar la parròquia de Terradelles i el 1654, el Collell i la vall de Campmajor on van morir tots els habitants del Mas Sagnari. Impotents davant la tragedia, el batlle de Vilademuls, Jaume Geli, va fer el vot de poble d'anar anualment en romeria al Collell a donar gràcies a la Marededéu, si els deslliurava d'aquell terrible flagell. Els pobles de la baronia, juntament amb altres dels seus contorns, han anat complint fidelment la promesa dels seus avantpassats. Durant molts anys aquesta romeria es va fer el dia 8 de setembre, festa del naixement de la Verge; després es va traslladar al dissabte següent i, a partir de l'any 1993, es fa un dels primers dissabtes de setembre per evitar la coincidència amb la Diada de Catalunya. La iniciativa de la romeria va ser de l'autoritat civil com a representant del poble.

(Extret de la web de l'Ajuntament de Vilademuls)

Comentaris