Goigs a Santa Maria. Mas Santamaria de Viver i Serrateix (El Berguedà, Barcelona)


Vostre nom, Santa Maria,
puix ens heu volgut donar:
Empareu nostra masia
fins que al cel poguem volar.

D'un cenobi a l'ombra santa,
com si d'ell fos un esqueix,
d'aquest mas nasqué la planta
dalt dels cims de Serrateix.
Sols per Vós, bon punt naixia,
només fa que sospirar.

Nostre mas us veu tan bella
que us somnia més d'un cop,
fins que us alça una capella
per tenir-vos més a prop.
Fa dos segles la bastia
perquè us fos soli i altar.
...
Feu de Mare i de Mestressa
d'eixa llar que us oferim.
Si en feu Vós sempre l'endreça
amb el vostre gest sublim,
dins la pau de la masia
nostre cor quin goig farà!

Aquest mas Santamaria té molt proper el Monestir de Santa Maria de Serrateix


Mas Santamaria de Serrateix

Capella del Mas Santamaria

Comentaris