Goigs a la Mare de Déu de Quadres. Isòvol (La Cerdanya, Girona)

GOIGS DE NTRA. SRA. DE CUADRAS SITUADA EN LO TERME DE ALL, PATRONA DE DIT LLOCH Y DEMES SOLANA.

Mare de Déu de Quadres
Foto: Xavier Ventura

Vullau, Verge, inmaculada,
sens pecat original,
de Cuadres intitulada
deslliurarnos de tot mal.
...
No sols vos primera basa,
si que dona soberana
sou de esta capella, y casa,
per donar de bona gana
als devots, y la Solana
tot auxili celestial.

Atribueixen estas terras
de Cuadres á vos Maria
veures libres en las guerras
dels perills de nit, y dia;
pues sou de Deu Mare pia
de sas gracias lo canal.

Afavoriu las cullitas
ab miracles tant patents;
que á fervos tantas visitas
venen pobles penitents,
y sent tornan molt contents
ab alivio general.

Ajudaunos donch Sagrada,
puix que teniu virtut tal;
de Cuadres intitulada
deslliuraunos de tot mal.
Església de la Mare de Déu de Quadres
Isòvol, Ajuntament d'All, a la Baixa Cerdanya
Foto i més informació: "Conèixer Catalunya"

Foto: Adolf Cucala

Foto: Josep MariaComentaris