Goigs a la Mare de Déu de Quadres. Isòvol (La Cerdanya, Girona)

GOIGS DE NTRA. SRA. DE CUADRAS SITUADA EN LO TERME DE ALL, PATRONA DE DIT LLOCH Y DEMES SOLANA.

Mare de Déu de Quadres

Vullau, Verge, inmaculada,
sens pecat original,
de Cuadres intitulada
deslliurarnos de tot mal.
...
No sols vos primera basa,
si que dona soberana
sou de esta capella, y casa,
per donar de bona gana
als devots, y la Solana
tot auxili celestial.

Atribueixen estas terras
de Cuadres á vos Maria
veures libres en las guerras
dels perills de nit, y dia;
pues sou de Deu Mare pia
de sas gracias lo canal.

Afavoriu las cullitas
ab miracles tant patents;
que á fervos tantas visitas
venen pobles penitents,
y sent tornan molt contents
ab alivio general.

Ajudaunos donch Sagrada,
puix que teniu virtut tal;
de Cuadres intitulada
deslliuraunos de tot mal.Església de la Mare de Déu de Quadres
Isòvol, Ajuntament d'All, a la Baixa Cerdanya
Foto i més informació: "Conèixer Catalunya"

Foto: Adolf Cucala

Foto: Josep MariaComentaris