Goigs a Santa Maria del Camí. Patrona de Sant Martí d'Albarells (Anoia, Barcelona)

GOIGS A LLAOR DE STA. MARIA DEL CAMÍ, PATRONA DEL POBLE, VENERADA EN EL SEU SANTUARI I L'ESGLÉSIA DE LA PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ D'ALBARELLS (BISBAT DE VICH, PROV. DE BARCELONA)

Santa Maria del Camí

Puix sóu Vós, Santa Maria,
nord i llum del pelegrí:
Cap al cel feu-nos de guia
Mare nostra del Camí.

La diàfana lloança
d'aquests Goigs que us cantarem
faci ferma l'aliança
de l'amor que us professem.
Fresca i àgil melodia
ran de llavis ve a florir.
...
Vós, Eterna Saviesa,
ens direu: és benaurat
qui segueixi amb fe i pretesa
els camins de santedat.
Vostres mots de gran valia
no volem mai desoir.
...
Vós en cloure les parpelles
cel amunt heu enfilat
tot deixant sembrat d'estrelles
el camí que ens heu traçat.
Seguirem aquesta via
per entrar a l'etern festí.

Font: Antoni Prat i Puig
El 1919 es va construir la nova església de Santa Maria del Camí, a pocs metres de l'antiga capella

Església romànica de Santa Maria del Camí
Foto i més informacions: festacatalunya.catComentaris